"wear yellow" — Słownik kolokacji angielskich

wear yellow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś żółty
  1. wear czasownik + yellow przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Although he had asked her to wear the red bikini, Samantha wore yellow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo