"include wearing" — Słownik kolokacji angielskich

include wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj noszenie
  1. include czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are many other prevention strategies that do not include wearing hip protectors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo