"wear despite" — Słownik kolokacji angielskich

wear despite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić pomimo
  1. wear czasownik + despite przyimek
    Luźna kolokacja

    He still wore a panama hat and sunglasses, despite the night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo