"wear one's clothing" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: wear clothing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś odzież
  1. wear czasownik + clothing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He told his wife while to stop wearing men's clothing and stay at home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo