Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear clothing" — Słownik kolokacji angielskich

wear clothing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież odzież
  1. wear czasownik + clothing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He told his wife while to stop wearing men's clothing and stay at home.

powered by  eTutor logo