"wear that" — Słownik kolokacji angielskich

wear that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś to
  1. wear czasownik + that przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    To tell the truth, I wear that watch only out of habit.

    Podobne kolokacje:

podobne do "wear that" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wear that" po angielsku

powiedzenie

powered by  eTutor logo