"wear the clothes" — Słownik kolokacji angielskich

wear the clothes kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear clothes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś ubranie
  1. wear czasownik + clothes rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Around the same time, he saw a boy or young man wearing light clothes running at the side of the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo