"found wearing" — Słownik kolokacji angielskich

found wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znalezione noszenie
  1. find czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    "She was found wearing a pink and black negligee with the labels cut out."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo