"spotted wearing" — Słownik kolokacji angielskich

spotted wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spostrzeżone noszenie
  1. spot czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jesse James has been spotted wearing a wedding band!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo