"wear throughout" — Słownik kolokacji angielskich

wear throughout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś przez cały czas
  1. wear czasownik + throughout przyimek
    Silna kolokacja

    He wore number 56 throughout most of his major league career).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo