"wear one's costumes" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: wear costumes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś stroje
  1. wear czasownik + costume rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We should also say that everyone was wearing a costume.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo