"wear belts" — Słownik kolokacji angielskich

wear belts kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a belt
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś paski
  1. wear czasownik + belt rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her 19-year-old daughter was wearing a belt that morning, but for a different reason.

    Podobne kolokacje:

podobne do "wear belts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wear belts" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo