"hang from one's belt" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwisać czyjś pasek
  1. hang czasownik + belt rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have a general issue beamer hanging from my belt and there it's going to stay.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo