"pull from one's belt" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągać czyjś pasek
  1. pull czasownik + belt rzeczownik
    Silna kolokacja

    He pulled another one from his belt and stood in the doorway.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo