"wear finery" — Słownik kolokacji angielskich

wear finery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odświętny strój odzieży
  1. wear czasownik + finery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I'm not certain I'll ever get used to wearing end-day finery all the time."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo