"badly wear" — Słownik kolokacji angielskich

badly wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): źle noś
  1. wear czasownik + badly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    A short, narrow hallway with badly worn gray-and-yellow-flecked linoleum led from the head of the stairs to the bathroom at the back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo