"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. wear in = rozchodzić (np. buty) wear in
2. wear for = nosić dla wear for
3. wear without = noś na zewnątrz wear without
4. wear into = nosić do wear into
5. wear after = noś potem wear after
6. wear that = noś to wear that
7. wear from = nosić z wear from
8. wear through = przetrzyj się na wylot wear through
9. wear throughout = noś przez cały czas wear throughout
10. wear about = nosić około wear about
11. wear of = nosić z wear of
12. wear against = nosić przeciwko wear against
13. wear until = nosić do czasu gdy wear until
  • He wore the number twenty nine until the next season.
  • In any case it was a mask he wore until the very end.
  • You won't have to wear it again until next year, I promise.
  • I had to wear a patch over my right eye on and off from age 2 until 5.
  • And wear your eye patch until two days before you go back to work.
  • "Including the two who wore these coats until less than an hour ago."
  • The students have to wear uniforms from primary school until higher secondary level.
  • "He was wearing a mask until the end of the play!"
  • Men continued to wear the kosode until the late 19th century.
  • "Wear this ring constantly until your return," she said to the girl.
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.