"wear the costume" — Słownik kolokacji angielskich

wear the costume kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear costumes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś strój
  1. wear czasownik + costume rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We should also say that everyone was wearing a costume.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo