"wear through" — Słownik kolokacji angielskich

wear through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetrzyj się na wylot
  1. wear czasownik + through przyimek
    Silna kolokacja

    And just below us was a rock with an arch worn through it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo