"wear regalia" — Słownik kolokacji angielskich

wear regalia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regalia odzieży
  1. wear czasownik + regalia rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The night before a game, players wore ceremonial regalia and held a special dance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo