"wear the dress" — Słownik kolokacji angielskich

wear the dress kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a dress
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś sukienkę
  1. wear czasownik + dress rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She had long black hair, and was wearing a blue dress.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo