"wear into" — Słownik kolokacji angielskich

wear into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić do
  1. wear czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They were a little too aggressive to wear into the police station.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo