"wear the habit" — Słownik kolokacji angielskich

wear the habit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś zwyczaj
  1. wear czasownik + habit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Ten days later, they began to wear the religious habit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo