"wear accessories" — Słownik kolokacji angielskich

wear accessories kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś dodatki
  1. wear czasownik + accessory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The students are not allowed to wear any clothes or accessories other than those provided by the school to ensure uniformity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo