"wear against" — Słownik kolokacji angielskich

wear against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić przeciwko
  1. wear czasownik + against przyimek
    Silna kolokacja

    A unique away uniform was worn against Florida in 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo