"wear for" — Słownik kolokacji angielskich

wear for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić dla
  1. wear czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But they'll just have to learn about wearing it for the next 20 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo