"wear jodhpurs" — Słownik kolokacji angielskich

wear jodhpurs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bryczesy odzieży
  1. wear czasownik + jodhpurs rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Remembering in time that she was wearing jodhpurs, not skirts, she bowed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo