"wear attire" — Słownik kolokacji angielskich

wear attire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strój odzieży
  1. wear czasownik + attire rzeczownik
    Silna kolokacja

    Wear formal attire; you're there for glamour, and you have to do your part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo