"wear until" — Słownik kolokacji angielskich

wear until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić do czasu gdy
  1. wear czasownik + until przyimek
    Silna kolokacja

    He wore the number twenty nine until the next season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo