BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"like" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

like czasownik

like + rzeczownik
Kolokacji: 191
like girls • like music • like women • like things • like people • like books • like one's work • like one's job • like one's company • ...
czasownik + like
Kolokacji: 15
seem to like • go to like • begin to like • use to like • come to like • ...
like + przyimek
Kolokacji: 27
like about • like that • like for • like in • like at • ...
like + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
particularly like • especially like • actually like • well liked • like best • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. actually like = faktycznie lubić actually like
2. genuinely like = autentycznie lubić genuinely like
4. personally like = osobiście lubić personally like
6. truly like = naprawdę lubić truly like
7. ideally like = idealnie lubić ideally like
8. immediately like = natychmiast lubić immediately like
9. secretly like = potajemnie lubić secretly like
10. widely liked = powszechnie lubiany widely liked
11. necessarily like = koniecznie lubić necessarily like
12. eventually like = ostatecznie lubić eventually like
(3) well, most, simply
Kolokacji: 3
(4) best, better
Kolokacji: 2
(5) sure, evidently, surely
Kolokacji: 3
(6) clearly, definitely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.