"dearly liked" — Słownik kolokacji angielskich

dearly liked kolokacja
Popularniejsza odmiana: dearly like
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogo lubić
  1. like czasownik + dearly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I would dearly like for once not to have to leave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo