"use to like" — Słownik kolokacji angielskich

use to like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj by lubić
  1. use czasownik + like czasownik
    Zwykła kolokacja

    I didn't used to like it all that much, but then something happened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo