"seem to like" — Słownik kolokacji angielskich

seem to like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawaj się lubić
  1. seem czasownik + like czasownik
    Zwykła kolokacja

    Who knows why everyone seemed to like the color green so much in the 90's?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo