ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"like this place" — Słownik kolokacji angielskich

like this place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ten sposób miejsce
  1. like czasownik + place rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She would like so much to show him this place.

    Podobne kolokacje: