MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like this place" — Słownik kolokacji angielskich

like this place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ten sposób miejsce
  1. like czasownik + place rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She would like so much to show him this place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo