"like except" — Słownik kolokacji angielskich

like except kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić tyle że
  1. like czasownik + except przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He liked everything about the university except the students.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo