"like about" — Słownik kolokacji angielskich

like about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak około
  1. like czasownik + about przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Find something to like about a person and say so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo