"like in" — Słownik kolokacji angielskich

like in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić w
  1. like czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    I did not like meeting school teachers in the street.

    Podobne kolokacje:

podobne do "like in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "like in" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo