KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"like that" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "like that" po angielsku

 1. coś w tym stylu spoken
  I think she is a receptionist or something like that. (Wydaję mi się, że ona jest recepcjonistką, czy czymś w tym stylu.)
  He said something in Spanish, or something like that. (On powiedział coś po hiszpańsku, czy coś w tym stylu.)

"like that" — Słownik kolokacji angielskich

like that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ten sposób
 1. like czasownik + that przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I liked that girl, but you could only look at those girls with one eye.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo