"universally liked" — Słownik kolokacji angielskich

universally liked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie lubić
  1. like czasownik + universally przysłówek
    Luźna kolokacja

    As for the man himself, he seems to have been universally liked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo