MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

like czasownik

like + rzeczownik
Kolokacji: 191
like girls • like music • like women • like things • like people • like books • like one's work • like one's job • like one's company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(4) thing, money
Kolokacji: 2
(8) chance, adventure
Kolokacji: 2
1. like one's chances = tak jak czyjś szanse like one's chances
2. like adventure = jak przygoda like adventure
(18) answer, question, challenge
Kolokacji: 3
(19) name, permission
Kolokacji: 2
(20) change, surprise, sex, variety
Kolokacji: 4
(21) car, gun, ship, boat
Kolokacji: 4
(22) clothes, dress, hat
Kolokacji: 3
(23) hair, Bush, tree
Kolokacji: 3
(26) football, baseball, basketball
Kolokacji: 3
(27) horse, war, sister, order
Kolokacji: 4
(30) movie, film, musical
Kolokacji: 3
(31) advice, reading
Kolokacji: 2
(32) flower, fruit, cup
Kolokacji: 3
(35) talk, jazz
Kolokacji: 2
(36) mystery, puzzle, riddle
Kolokacji: 3
(37) policy, plan
Kolokacji: 2
(38) Alvarez
Kolokacji: 1
(39) Ike, Clinton
Kolokacji: 2
czasownik + like
Kolokacji: 15
seem to like • go to like • begin to like • use to like • come to like • ...
like + przyimek
Kolokacji: 27
like about • like that • like for • like in • like at • ...
like + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
particularly like • especially like • actually like • well liked • like best • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.