"like one's music" — Słownik kolokacji angielskich

like one's music kolokacja
Popularniejsza odmiana: like music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś muzyka
  1. like czasownik + music rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you must not think I don't like good music.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo