BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"like" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

like czasownik

like + rzeczownik
Kolokacji: 191
like girls • like music • like women • like things • like people • like books • like one's work • like one's job • like one's company • ...
czasownik + like
Kolokacji: 15
seem to like • go to like • begin to like • use to like • come to like • ...
like + przyimek
Kolokacji: 27
like about • like that • like for • like in • like at • ...
like + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
particularly like • especially like • actually like • well liked • like best • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. especially like = szczególnie lubić especially like
3. actually like = faktycznie lubić actually like
4. well liked = dobrze lubić well liked
5. like best = tak jak najlepiej like best
6. sure like = pewny tak jak sure like
7. genuinely like = autentycznie lubić genuinely like
8. like most = tak jak najbardziej like most
9. like better = tak jak lepiej like better
10. dearly like = drogo lubić dearly like
11. simply like = po prostu lubić simply like

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.