"generally like" — Słownik kolokacji angielskich

generally like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie lubić
  1. like czasownik + generally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The film was generally well liked by critics who wrote about it.

powered by  eTutor logo