MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

like czasownik

like + rzeczownik
Kolokacji: 191
like girls • like music • like women • like things • like people • like books • like one's work • like one's job • like one's company • ...
czasownik + like
Kolokacji: 15
seem to like • go to like • begin to like • use to like • come to like • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. seem to like = wydawaj się lubić seem to like
2. go to like = idź do lubić go to like
3. begin to like = zacznij lubić begin to like
4. use to like = użyj by lubić use to like
6. want to like = chciej lubić want to like
8. grow to like = zaczynać lubić grow to like
like + przyimek
Kolokacji: 27
like about • like that • like for • like in • like at • ...
like + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
particularly like • especially like • actually like • well liked • like best • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.