"generally liked" — Słownik kolokacji angielskich

generally liked kolokacja
Popularniejsza odmiana: generally like
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie lubić
  1. like czasownik + generally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The film was generally well liked by critics who wrote about it.

powered by  eTutor logo