KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"genuinely like" — Słownik kolokacji angielskich

genuinely like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autentycznie lubić
  1. like czasownik + genuinely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I'd genuinely like to hear what you have to say.

powered by  eTutor logo