"dearly like" — Słownik kolokacji angielskich

dearly like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogo lubić
  1. like czasownik + dearly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I would dearly like for once not to have to leave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo