ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"like" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

like czasownik

like + rzeczownik
Kolokacji: 191
like girls • like music • like women • like things • like people • like books • like one's work • like one's job • like one's company • ...
czasownik + like
Kolokacji: 15
seem to like • go to like • begin to like • use to like • come to like • ...
like + przyimek
Kolokacji: 27
like about • like that • like for • like in • like at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) about, that, for, in, at, ...
Kolokacji: 13
1. like before = tak jak wcześniej like before
2. like despite = lubić pomimo like despite
3. like into = lubić do like into
4. like around = tak jak około like around
5. like during = lubić podczas like during
6. like under = lubić poniżej like under
7. like among = lubić wśród like among
8. like against = lubić przeciwko like against
9. like because = tak jak ponieważ like because
10. like over = tak jak ponad like over
11. like out = tak jak na zewnątrz like out
12. like except = lubić tyle że like except
13. like within = tak jak wewnątrz like within
14. like in spite of = lubić w złośliwości z like in spite of
like + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
particularly like • especially like • actually like • well liked • like best • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.