"personally like" — Słownik kolokacji angielskich

personally like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiście lubić
  1. like czasownik + personally przysłówek
    Luźna kolokacja

    I personally liked a good stuffed toy and some really fine coffee, but, hey, whatever makes you feel better.

powered by  eTutor logo