"like among" — Słownik kolokacji angielskich

like among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić wśród
  1. like czasownik + among przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He's a useful fellow, and well liked among the new members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo